Urząd Gminy Godziesze Wielkie

 

2019 rok

Bilans Urzędu Gminy

Rachunek zysków i strat Urzędu Gminy

Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Gminy

Wyciąg z danych zawartych w załaczniku Informacja dodatkowa

Załącznik do informacji dodatkowej

2018 rok

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załaczniku "Informacja dodatkowa"

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej cd.