2018 rok

Bilans jednostki budżetowej

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załaczniku "Informacja dodatkowa"

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej cd.