2020 rok

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa