Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2019