Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2019

Uchwała Nr SO - 0954/5/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Godziesze Wielkie za 2019 roku