Interpelacja złożona na XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 27 września 2019 roku

 

Interpelacja złożona na XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie - 27 września 2019 roku

Odpowiedź na interpelację złożoną na XI sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie