Protokoły z Sesji Rady Gminy

Protokoły z Sesji Rady Gminy Godziesze Wielkie znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy

pokój nr 5 (parter) w godzinach pracy Urzędu.