Skład Rady

Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie VII kadencji 2014-2018

Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie VII kadencji 2014 - 2018

 1. Biernat Sylwester
 2. Bury Dariusz
 3. Grabowski Paweł
 4. Gzil Rafał 
 5. Juszczak Józef - Wiceprzewodniczący Rady
 6. Kobyłka Mirosława - Przewodnicząca Rady
 7. Malczewski Dariusz
 8. Miller Ariel 
 9. Olszewski Józef
 10. Owczarek Stanisław - Wiceprzewodniczący Rady 
 11. Pawlak Mariusz 
 12. Potera Stanisław
 13. Szymańska Maria
 14. Urbaniak Michał   
 15. Wojtynka Ryszarda

 

Lista wiadomości