Skład Rady

Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie VI kadencji 2010-2014

Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie VI kadencji 2010 - 2014

 1.   Biernat Sylwester
 2.   Bury Dariusz
 3.   Gzil Rafał 
 4.   Jarych Ryszard - Przewodniczacy  
 5.   Juszczak Józef - Wiceprzewodniczący
 6.   Kęszycki Marek
 7.   Kobyłka Mirosława 
 8.   Malczewski Dariusz
 9.   Olszewski Józef - Wiceprzewodniczący
 10.   Owczarek Krzysztof 
 11.   Owczarek Stanisław
 12.   Potera Stanisław
 13.   Spychała Zbigniew
 14.   Tomczak Krzysztof
 15.   Urbaniak Michał   
Lista wiadomości