Skład Rady

Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie V kadencji 2006-2010

Skład Rady Gminy Godziesze Wielkie V kadencji 2006-2010

 1.   Bury Dariusz
 2.   Juszczak Józef - Wiceprzewodniczący
 3.   Kij Henryk
 4.   Kobyłka Mirosława - Wiceprzewodnicząca
 5.   Kowalczyk Krzysztof
 6.   Kupajczyk Andrzej
 7.   Malczewski Dariusz
 8.   Myśliński Jan
 9.   Olszewski Józef
 10.   Owczarek Stanisław
 11.   Pawlak Henryk
 12.   Pazdecki Jan
 13.   Potera Stanisław
 14.   Szymański Józef - Przewodniczący
 15.   Urbaniak Michał   
Lista wiadomości