Raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za rok 2019

 

Raport o stanie Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok

Sprostowanie do Raportu o stanie Gminy Godziesze Wielkie za 2019 rok