Rejestr Zarządzeń

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie kadencja 2018-2023

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie jest udostępniany zainteresowanym w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 5 (parter).

Poniżej zamieszczamy Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Kadencja 2018-2023

stan na 10 maja 2020 roku

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie kadencja 2014-2018

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie jest udostępniany zainteresowanym w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 5 (parter). Przeglądanie dokumentów może być dokonywane wyłącznie w obecności pracownika Urzędu.

Poniżej zamieszczamy Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2014-2018

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2010-2014

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie jest udostępniany zainteresowanym w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 5 (parter). Przeglądanie dokumentów może być dokonywane wyłacznie w obecności pracownika Urzędu.

Poniżej zamieszczamy Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2010-2014

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2006-2010

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie jest udostępniany zainteresowanym w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 5 (parter). Przeglądanie dokumentów może być dokonywane wyłacznie w obecności pracownika Urzędu.

Poniżej zamieszczamy Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie,

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2006-2010

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2002-2006

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie jest udostępniany zainteresowanym w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 5 (parter). Przeglądanie dokumentów może być dokonywane wyłacznie w obecności pracownika Urzędu.

Poniżej zamieszczamy Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie, stan na dzień 01.12.2006 roku.

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2002-2006