Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie kadencja 2018-2023

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie jest udostępniany zainteresowanym w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 5 (parter).

Poniżej zamieszczamy Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie

Kadencja 2018-2023

stan na 27 listopada 2020 roku