Władze Gminy

Władze Gminy

 

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

mgr Józef Podłużny

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (062) 7611089, 7611158, 7611053

e-mail: godziesze-wi@zgwrp.org.pl

 

Z-ca Wójta Gminy Godziesze Wielkie

inż. Alicja Jędrasiewicz

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (062) 7611089, 7611158, 7611053

e-mail: alicja.jedrasiewicz@godzieszewielkie.pl

 

Sekretarz Gminy Godziesze Wielkie

mgr Małgorzata Banaś  

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (062) 7611089, 7611158, 7611053

e-mail: malgorzata.banas@godzieszewielkie.pl

 

Skarbnik Gminy Godziesze Wielkie

mgr Zofia Flak

ul. 11 Listopada 10

62-872 Godziesze Małe

tel/fax. (062) 7611089, 7611158, 7611053

e-mail: zofia.flak@godzieszewielkie.pl