Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

 

Oświadczenia  majątkowe  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Gminy 
złożone  za  2019 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Czajka  Bożena

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
 w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania

2.

Kopyciński Wiesław

Dyrektor Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

stan na koniec okresu zatrudnienia

plik do pobrania

 

3.

Kasik Iwona

p.o. Dyrektora Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

 

Dyrektor Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

stan na 31.12.2019r.

plik do pobrania

 

 

plik do pobrania

 

4.

Jenek Magdalena

 

 

Kupaj Dorota

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starej Kakawie

stan na koniec okresu zatrudnienia

 

stan na początek okresu zatrudnienia

plik do pobrania

 

 

plik do pobrania

5.

Kupaj Dorota

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Starej Kakawie

stan na 31.12.2019r.

plik do pobrania

6.

 

 

 

 

Izabela Katarzyna Kolasińska

 

 

 

 

 

Kupaj Waldemar

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  w Stobnie

 

 

stan na początek okresu zatrudnienia

 

stan na 31.12.2019 r.

 

 

 

stan na koniec okresu zatrudnienia

 

 

 

 

plik do pobrania

 

plik do pobrania

 

 

 

plik do pobrania

 

7.

Izabella Maria Toloch

 

 

 

Kokocińska Grażyna

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Żydowie

stan na początek okresu zatrudnienia

 

stan na koniec okresu zatrudnienia

 

plik do pobrania

 

 

plik do pobrania

8.

Izabella Maria Toloch

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Żydowie

stan na 31.12.2019 r.

plik do pobrania

9.

Zimna Anna

Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Godziesze Wielkie

plik do pobrania

10.

Kubiak Małgorzata

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania