Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

   

Oświadczenia  majątkowe  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Gminy 
złożone  za  2013 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Czajka  Bożena

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im. Marii Konopnickiej
 w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania

2.

Maślak Dorota

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania

3.

Kopyciński Wiesław

Dyrektor Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

plik do pobrania

4.

Jenek Magdalena

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starej Kakawie

plik do pobrania

5.

Kupaj Waldemar

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Stobnie

plik do pobrania

6.

Bzderek Mariusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bł. Franciszka Stryjasa
w Saczynie

plik do pobrania

7.

Kokocińska Grażyna

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Żydowie

plik do pobrania

8.

Zimna Anna

Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Godziesze Wielkie

plik do pobrania

9.

Kubiak Małgorzata

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania