Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 

 

Oświadczenia  majątkowe  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Gminy 
złożone  za  2018 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Czajka  Bożena

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
 w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania

2.

Kopyciński Wiesław

Dyrektor Zespołu Szkół
w Woli Droszewskiej

plik do pobrania

 

3.

Jenek Magdalena

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im Jana Pawła II
w Starej Kakawie

plik do pobrania

Korekta oświadczenia

plik do pobrania

Korekta oświadczenia

plik do pobrania

4.

Kupaj Waldemar

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  w Stobnie

plik do pobrania

5.

Kokocińska Grażyna

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Żydowie

plik do pobrania

6.

Zimna Anna

Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Godziesze Wielkie

plik do pobrania

7.

Kubiak Małgorzata

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Godzieszach Wielkich

plik do pobrania