Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

     

Oświadczenie  majątkowe  Zastępcy Wójta  Gminy  Godziesze  Wielkie 
złożone  za  2016 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Jędrasiewicz Alicja

Z-ca Wójta Gminy

plik do pobrania