Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

 

Oświadczenie  majątkowe  Zastępcy Wójta  Gminy  Godziesze  Wielkie 
złożone  za  2018 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Jędrasiewicz Alicja

Z-ca Wójta Gminy

plik do pobrania