Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

 

Oświadczenia  majątkowe  osób  wydających  decyzje  administracyjne 
złożone  za  2019 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Kubik Dorota

kierownik sekcji świadczeń rodzinnych

plik do pobrania

2.

Cebulska Barbara

 specjalista pracy socjalnej

 plik do pobrania

3.

Tęsiorowska Monika

inspektor

plik do pobrania