Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia  majątkowe  osób  wydających  decyzje  administracyjne 
złożone  za  2014 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Mielcarek Małgorzata

podinspektor

plik do pobrania