Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

    

Oświadczenia  majątkowe  osób  wydających  decyzje  administracyjne 
złożone  za  2015 rok

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Mielcarek Małgorzata

podinspektor

plik do pobrania

2.

Tęsiorowska Monika

inspektor

plik do pobrania