Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

 

  Oświadczenia majątkowe

Wójta Gminy Godziesze Wielkie

złożone za 2018 rok

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Podłużny  Józef

Wójt Gminy

oświadczenie  majątkowe
złożone  na  2  miesiące  przed  upływem  VII kadencji 2014-2018

 plik do pobrania

 2.  Podłużny Józef
 Wójt Gminy
 

pierwsze  oświadczenie  majątkowe w VIII kadencji  2018-2023  złożone  w  terminie  30 dni  od  dnia  złożenia  ślubowania

plik do pobrania

 3.  Podłużny Józef
 Wójt Gminy

 Oświadczenie majątkowe złożone za 2018 rok
w terminie do 30 kwietnia 2019 roku

plik do pobrania