Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

 

Oświadczenia  majątkowe  Radnych  Rady  Gminy  Godziesze  Wielkie 
złożone  na  2  miesiące  przed  upływem  kadencji

Lp.

Nazwisko i imię

Oświadczenie majątkowe

1.

Biernat Sylwester

plik do pobrania

2.

Bury Dariusz

plik do pobrania

3.

Gzil Rafał

plik do pobrania

4.

Jarych Ryszard

plik do pobrania

5.

Juszczak Józef

plik do pobrania

6.

Kęszycki Marek

plik do pobrania

7.

Kobyłka Mirosława

plik do pobrania

8.

Malczewski Dariusz

plik do pobrania

9.

Olszewski Józef

plik do pobrania

10.

Owczarek Krzysztof

plik do pobrania

11.

Owczarek Stanisław

plik do pobrania

12.

Potera Stanisław

plik do pobrania

13.

Spychała Zbigniew

plik do pobrania

14.

Tomczak Krzysztof

plik do pobrania

15.

Urbaniak Michał

plik do pobrania

  

 

*********************************************************************

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Godziesze Wielkie

złożone do 30 kwietnia 2014 roku, według stanu na dzień 31.12.2013 roku

Lp.

Nazwisko i imię

Oświadczenie majątkowe

1.

Biernat Sylwester

plik do pobrania

2.

Bury Dariusz

plik do pobrania

3.

Gzil Rafał

plik do pobrania

4.

Jarych Ryszard

plik do pobrania

5.

Juszczak Józef

plik do pobrania

6.

Kęszycki Marek

plik do pobrania

7.

Kobyłka Mirosława

plik do pobrania

8.

Malczewski Dariusz

plik do pobrania

9.

Olszewski Józef

plik do pobrania

10.

Owczarek Krzysztof

plik do pobrania

11.

Owczarek Stanisław

plik do pobrania

12.

Potera Stanisław

plik do pobrania

13.

Spychała Zbigniew

plik do pobrania

14.

Tomczak Krzysztof

plik do pobrania

15.

Urbaniak Michał

plik do pobrania