Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

        

 Oświadczenia  majątkowe  Radnych  Rady  Gminy  Godziesze  Wielkie
złożone  do 30 kwietnia 2018 roku, według stanu na dzień 31.12.2017 roku 

  

Lp.

Nazwisko i imię

Oświadczenie majątkowe

1.

Biernat Sylwester

plik do pobrania

2.

Bury Dariusz

plik do pobrania

3.

Grabowski Paweł

plik do pobrania

4.

Gzil Rafał

plik do pobrania

5.

Juszczak Józef

plik do pobrania

6.

Kobyłka Mirosława

plik do pobrania

7.

Malczewski Dariusz 

plik do pobrania

8.

Miller Ariel

plik do pobrania

9.

Olszewski Józef

plik do pobrania

10.

Owczarek Stanisław

plik do pobrania

11.

Pawlak Mariusz 

plik do pobrania

12.

Potera Stanisław

plik do pobrania

13.

Szymańska Maria

plik do pobrania

14.

Urbaniak Michał 

plik do pobrania

15.

Wojtynka Ryszarda 

plik do pobrania