Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

 

Oświadczenia  majątkowe  Radnych  Rady  Gminy  Godziesze  Wielkie
złożone  w  terminie  30 kwietnia 2019 roku

Nazwisko i imię

Oświadczenie majątkowe

Biernat Sylwester

plik do pobrania

Bury Dariusz

plik do pobrania

Grabowski Paweł

plik do pobrania

Gzil Rafał

plik do pobrania

Kobyłka Mirosława

plik do pobrania

Malczewski Dariusz

plik do pobrania

Marek Radosław 

plik do pobrania

Miller Ariel

plik do pobrania

Nosal Robert

plik do pobrania

Olszewski Józef

plik do pobrania

Pawlak Mariusz 

plik do pobrania

Przybył Tomasz

plik do pobrania

Szymańska Maria

plik do pobrania

Szyszkiewicz Mariusz  

plik do pobrania

Wojtynka Ryszarda 

plik do pobrania

 

   
********************************************************************************

 

 

Pierwsze  oświadczenia  majątkowe  Radnych  Rady  Gminy  Godziesze  Wielkie
w VIII kadencji  2018-2023  złożone  w  terminie  30 dni  od  dnia  złożenia  ślubowania

 

Nazwisko i imię

Oświadczenie majątkowe

Biernat Sylwester

plik do pobrania

Bury Dariusz

plik do pobrania

Grabowski Paweł

plik do pobrania

Gzil Rafał

plik do pobrania

Kobyłka Mirosława

plik do pobrania

Malczewski Dariusz

plik do pobrania

Marek Radosław 

plik do pobrania

Miller Ariel

plik do pobrania

Nosal Robert

plik do pobrania

Olszewski Józef

plik do pobrania

Pawlak Mariusz 

plik do pobrania

Przybył Tomasz

plik do pobrania

Szymańska Maria

plik do pobrania

Szyszkiewicz Mariusz  

plik do pobrania

Wojtynka Ryszarda 

plik do pobrania

   
 

********************************************************************************

 

Oświadczenia  majątkowe  Radnych  Rady  Gminy  Godziesze  Wielkie 
złożone  na  2  miesiące  przed  upływem  VII kadencji 2014-2018

   

Nazwisko i imię

Oświadczenie majątkowe

Biernat Sylwester

plik do pobrania

Bury Dariusz

plik do pobrania

Grabowski Paweł

plik do pobrania

Gzil Rafał

plik do pobrania

Juszczak Józef

plik do pobrania

Kobyłka Mirosława

plik do pobrania

Malczewski Dariusz 

plik do pobrania

Miller Ariel

plik do pobrania

Olszewski Józef

plik do pobrania

Owczarek Stanisław

plik do pobrania

Pawlak Mariusz 

plik do pobrania

Potera Stanisław

plik do pobrania

Szymańska Maria

plik do pobrania

Urbaniak Michał 

plik do pobrania

Wojtynka Ryszarda 

plik do pobrania