Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

    

Oświadczenie  majątkowe Skarbnika Gminy  Godziesze  Wielkie 
złożone  za  2017 rok

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

Oświadczenie majątkowe

1.

Flak Zofia 

Skarbnik Gminy

plik do pobrania