Jesteś tutaj:   

Petycje

Petycja do Kierownika JST o opublikowanie, w Biuletynie Informacji Publicznej, użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów słuzbowych telefonów komórkowych, których uzytkowanie może usprawnić komunikację w Urzędzie

Petycja do Kierownika JST o opublikowanie, w Biuletynie Informacji Publicznej, użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów słuzbowych telefonów komórkowych, których uzytkowanie może usprawnić komunikację w Urzędzie

Lista wiadomości