Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku

 

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku (skan pdf)

 

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Godziesze Wielkie w 2020 roku (plik pdf)