Petycja do Kierownika JST o o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

Petycja do Kierownika JST o o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

Odpowiedź na petycję skierowaną do kierownika GOPS dot. dokonania analizy - możliwości wdrożenia w GOPS procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych