Petycja do Kierownika JST o zebranie ofert rynkowych w obszarze telekomunkacji oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze

Petycja do Kierownika JST o zebranie ofert rynkowych w obszarze telekomunkacji oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze