Petycja do tutejszej gminy o popracie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

Petycja do tutejszej gminy o popracie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych petycji

 

Informacja o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia (skan)

 

Informacja o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia (pdf)