Petycja do Wójta/Burmistrza/Prezydenta - aby zlecił podległym Pracownikom - przesłanie do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - linku do informacji w portalu Mikroporady dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw

Petycja do Wójta/Burmistrza/Prezydenta  -  aby zlecił  podległym Pracownikom - przesłanie do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - linku do informacji w portalu Mikroporady  dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw

 

Petycja została rozpatrzona w dniu 03.04.2019 r. pismem nr FN.7330.1.1.2019