Petycja mieszkańców m. Wolica do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu w sprawie funkcjonowania Strzelnicy Myśliwskiej w Wolicy

Petycja mieszkańców m. Wolica do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu w sprawie funkcjonowania Strzelnicy Myśliwskiej w Wolicy

Odpowiedź Wójta Gminy Godziesze Wielkie na petycję mieszkańców m. Wolica do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu w sprawie funkcjonowania Strzelnicy Myśliwskiej w Wolicy