Petycja nt. szczepień od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 roku poz. 870) Urząd Gminy Godziesze Wielkie publikuje odwzorowanie cyfrowe petycji złożonej dnia 5 stycznia 2021 roku. Dokumnet znajduje sie poniżej

Skan petycji z dnia 05.01.2021 roku

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 roku poz. 870) Urząd Gminy Godziesze Wielkie publikuje odwzorowanie cyfrowe uzupełnienia do petycji - listu otwartego złożonego dnia 15 stycznia 2021 roku. Dokument znajduje się poniżej.

Skan uzupełnienia do petycji z dnia 15.01.2021 roku

 

Uchwała nr XXVII/188/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

 

Petycja uzupełnienie złożonej w dniu 15 stycznia 2021 roku

 

Uchwała nr XXIX/198/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej petycji wniesionej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO