Petycja w spr. przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem (przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości)

Petycja w spr. przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem (przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości)

Uchwała nr XVII/134/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia