Petycja wielokrotna skierowanej do Rady Gminy oraz Wójta Gminy Godziesze Wielkie dotyczącej Uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie

Petycja wielokrotna z dnia 7 stycznia 2020 roku (data wpływu od 11 grudnia 2019 r. do 17 grudnia 2019 r.)

Petycja wielokrotna dotycząca Uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Godziesze Wielkie.

Do Rady Gminy Godziesze Wielkie oraz Wójta Gminy Godziesze Wielkie wpłynęły petycje z dnia 11 grudnia 2019 r. i 17 grudnia 2019 r. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870, z późn. zm.) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że do dnia 7 lutego 2020 r. Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

Petycja Zespół Szkół w Woli Droszewskiej

Petycja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym

 

Uchwała nr XV/120/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia