Petycja wielokrotna z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2

Petycja wielokrotna z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2

Do Przewodniczącej Rady Gminy Godziesze Wielkie wpłynęły petycje z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku.

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870, z późn. zm.) oraz postanowiono o ich łącznym rozpoznaniu.

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że do dnia 17 lutego 2021 roku Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich oczekuje na dalsze petycje w tej sprawie.

Petycja w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku - Piotr Sterkowski

Petycja w sprawie masowych szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-CoV-2 planowanych od 2021 roku - Arkadiusz Rakoczy

 

Uchwała nr XXVII/187/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonych do dnia 17 lutego 2021 roku dotyczących masowych szczepień na chorobę COVID-19