Projekty szkolne

Szkoła wszechstronności

                           

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PROJEKT
„SZKOŁA WSZECHSTRONNOŚCI"

Gmina Godziesze Wielkie od dnia 02.11.2009 roku przystąpiła do realizacji projektu pn. „Szkoła wszechstronności" obejmującego naukę lub doskonalenie pływania.
Projekt realizowany jest z udziałem partnera - Państwowej Wyższej Szkoły im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, uczelni specjalizującej się
w problematyce bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i wychowania fizycznego na terenie Południowej Wielkopolski.

Docelową grupę odbiorców pomocy stanowi grupa 80 uczniów Zespołu Szkól w Woli Droszewskiej, Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie, Stobnie, Saczynie i Żydowie.

Podstawowym celem projektu jest ukształtowanie oraz doskonalenie umiejętności pływania w zakresie niezbędnym dla codziennego życia ucznia, mające
na względzie uniknięcie ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania i edukacji młodego człowieka wśród uczniów szkół wiejskich z terenu Gminy Godziesze Wielkie. 

Zajęcia prowadzone są na krytym basenie w Kaliszu przez uprawnionych instruktorów posiadających kwalifikacje ratowników wodnych i medycznych.

Wymiar czasowy realizacji projektu pozwoli na wdrożenie następujących elementów szkoleniowych:

  -   podstawowe czynności ruchowe w wodzie,
  -   orientacja pod powierzchnią wody,
  -   nauka oddychania pod wodą,
  -   przeprowadzenie prób wypornościowych,
  -   leżenie na wodzie,
  -   ruchy kończyn górnych i dolnych,
  -   skoki do wody,
  -   podstawy pływania różnymi stylami,
  -   doskonalenie techniki pływania u uczniów potrafiących już pływać,
  -   umiejętność udzielania pierwszej pomocy, ratowanie tonących, bezpieczeństwo nad
      wodą.


Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych 2 razy w tygodniu.

Projekt realizowany będzie do 31.03.2010 roku


Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

Lista wiadomości