Projekty szkolne

Pomoc dla najmłodszych uczniów

 

       

 Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PROJEKT
„POMOC DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW"

Gmina Godziesze Wielkie od dnia 01.03.2011 r. przystąpi do bezpośredniej realizacji projektu pn. „Pomoc dla najmłodszych uczniów" polegającego na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego opartej na opracowanych przez szkoły programach indywidualizacyjnych.

Projektem objęci zostaną wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych
u których stwierdzono konieczność udzielenia pomocy likwidującej niedobory edukacyjne lub rozwojowe. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział dzieci szczególnie uzdolnione.

        Celem głównym projektu jest: wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III uczęszczających do wszystkich
6 szkół podstawowych działających na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

W ramach projektu w szkołach realizowane będą następujące typy zajęć:

  -   zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (w tym zagrożonych dysleksją),
  -   zajęcia dla dzieci z trudnościami w pozyskiwaniu umiejętności matematycznych,
  -   zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy,
  -   zajęcia korygujące wady postawy,
  -   zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
      komunikacji społecznej,
  -   zajęcia dla uczniów uzdolnionych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych
  -   zajęcia dla uczniów z uzdolnieniami plastyczno-technicznymi,
  -   zajęcia dla uczniów  uzdolnionych z języka angielskiego.

W ramach projektu wszystkie dzieci zostaną objęte pomocą psychologiczną i pedagogiczną.


Projekt realizowany będzie do 31.12.2011 roku.

Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny.

 

Informacja o naborze nauczycieli

Wzór wniosku

 

Lista wiadomości