Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
19.08.2019 r. - Ogłoszenie o zmianie umowy na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II" - Zadanie nr 2 "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych"Utworzenie dokumentu2019-08-19 15:25:48Dorota Kozica
19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P"Utworzenie dokumentu2019-08-19 14:38:57Dorota Kozica
19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P"Utworzenie dokumentu2019-08-19 14:37:32Dorota Kozica
19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działki nr 289 i 237 w miejscowości Wola Droszewska"Utworzenie dokumentu2019-08-19 14:33:48Dorota Kozica
19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działki nr 289 i 237 w miejscowości Wola Droszewska"Utworzenie dokumentu2019-08-19 14:32:07Dorota Kozica
19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała"Utworzenie dokumentu2019-08-19 14:28:36Dorota Kozica
19.08.2019r. - Informacja o wyniku zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała"Utworzenie dokumentu2019-08-19 14:26:03Dorota Kozica
19.08.2019r. - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2019/2020"Utworzenie dokumentu2019-08-19 11:37:01Dorota Kozica
19.08.2019r. - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2019/2020"Utworzenie dokumentu2019-08-19 11:33:41Dorota Kozica
19.08.2019r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2019/2020"Utworzenie dokumentu2019-08-19 10:20:33Dorota Kozica
19.08.2019r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania na "Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa w Godzieszach Wielkich w roku szkolnym 2019/2020"Utworzenie dokumentu2019-08-19 10:18:20Dorota Kozica
AktualnościModyfikacja dokumentu2019-08-19 09:57:42Małgorzata Banaś
AktualnościModyfikacja dokumentu2019-08-19 09:55:56Małgorzata Banaś
Dożynkowych tradycji w Godzieszach stało się zadośćModyfikacja dokumentu2019-08-16 15:07:32Joanna Trela
16.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P"Utworzenie dokumentu2019-08-16 15:02:12Dorota Kozica
16.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zapytaniu ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P"Utworzenie dokumentu2019-08-16 15:00:54Dorota Kozica
Dożynkowych tradycji w Godzieszach stało się zadośćModyfikacja dokumentu2019-08-16 14:57:26Joanna Trela
16.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działki nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska"Modyfikacja dokumentu2019-08-16 14:29:04Dorota Kozica
16.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała"Modyfikacja dokumentu2019-08-16 14:26:53Dorota Kozica
16.08.2019r. - Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała"Modyfikacja dokumentu2019-08-16 14:22:32Dorota Kozica