Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2021-02-24 14:21:34Anna Pilarczyk
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2021-02-24 14:16:32Anna Pilarczyk
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2021-02-24 14:11:36Anna Pilarczyk
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2021-02-24 14:06:30Anna Pilarczyk
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2021-02-24 14:00:28Anna Pilarczyk
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2021-02-24 13:59:27Anna Pilarczyk
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2021-02-24 12:48:57Anna Pilarczyk
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2021-02-24 12:48:42Anna Pilarczyk
24.02.2021r.- Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Saczyn nr 100, Gmina Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2021-02-24 12:47:34Anna Pilarczyk
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:21:21Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:20:55Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:20:36Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:20:21Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:19:57Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:19:08Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:18:44Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:18:23Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:18:07Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:17:39Mirosława Kubacka
Obwieszcznie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej 675901P w miejscowości Zadowice od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5312P” na terenie działek nr ewid. 311/1, 312, obręb 0020 Wola Droszewska oraz na terenie działek nr ewid. 197, 328, 382, 384/3, 408, obręb 0021 ZadowiceModyfikacja dokumentu2021-02-24 11:17:31Mirosława Kubacka