Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:46:49Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:46:29Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:46:14Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:45:39Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:44:59Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:44:42Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:44:25Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:40:21Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:34:28Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:34:16Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-18 08:34:04Mirosława Kubacka
Obwieszcenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia inwestycji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/ć z przyłączami na terenie działek nr ewid. 495/3, 495/1, 504/24, 504/23, 504/19, 504/12, 504/7 obręb 0019 Wolica oraz działek nr ewid. 231, 273 obręb 0003 Borek, gmina Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2020-09-18 08:33:02Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze Małe, gmina Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2020-09-18 08:27:12Mirosława Kubacka
09.09.2020r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie"Modyfikacja dokumentu2020-09-17 14:22:21Dorota Kozica
09.09.2020r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie"Modyfikacja dokumentu2020-09-17 13:48:46Dorota Kozica
17.09.2020r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie"Utworzenie dokumentu2020-09-17 13:34:53Dorota Kozica
17.09.2020r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie"Utworzenie dokumentu2020-09-17 13:33:06Dorota Kozica
Kurenda do rolników – hodowców trzody chlewnej z terenu Gminy Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-09-16 10:27:57Mirosława Kubacka
Kurenda do rolników – hodowców trzody chlewnej z terenu Gminy Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2020-09-16 10:27:00Mirosława Kubacka
15.09.2020r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie"Utworzenie dokumentu2020-09-15 14:53:50Dorota Kozica