Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 298/7, 243/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 15:03:53Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 298/7, 243/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 15:03:31Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 298/7, 243/1 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2020-02-03 15:02:55Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działki nr ewid. 241/15 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 15:01:08Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działki nr ewid. 241/15 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 15:00:35Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działki nr ewid. 241/15 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2020-02-03 15:00:19Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 424/7, 437 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 14:57:49Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 424/7, 437 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 14:57:21Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 424/7, 437 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 14:53:22Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie działek nr ewid. 424/7, 437 obręb 0019 Wolica, gmina Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2020-02-03 14:52:50Mirosława Kubacka
03.02.2020r. - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III"Utworzenie dokumentu2020-02-03 14:13:53Dorota Kozica
Badanie ankietowe (do końca grudnia 2020) dotyczące Kondycja gospodarstw domowych na terenie Gminy Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 12:07:51Joanna Trela
Badanie ankietowe (do końca grudnia 2020) dotyczące Budżetów gospodarstw domowych na terenie Gminy Godziesze WielkieModyfikacja dokumentu2020-02-03 12:06:43Joanna Trela
Badanie ankietowe (do końca grudnia 2020) dotyczące Budżetów gospodarstw domowych na terenie Gminy Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2020-02-03 12:04:59Joanna Trela
Badanie ankietowe (do końca grudnia 2020) dotyczące Kondycja gospodarstw domowych na terenie Gminy Godziesze WielkieUtworzenie dokumentu2020-02-03 12:02:35Joanna Trela
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że decyzją odmowną nr IK.6733.10.2019 wydaną w dniu 31.01.2020r. zakończono post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przeds. inwestycyjnego-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze MałeModyfikacja dokumentu2020-01-31 15:20:07Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że decyzją odmowną nr IK.6733.10.2019 wydaną w dniu 31.01.2020r. zakończono post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przeds. inwestycyjnego-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze MałeModyfikacja dokumentu2020-01-31 15:19:21Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że decyzją odmowną nr IK.6733.10.2019 wydaną w dniu 31.01.2020r. zakończono post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przeds. inwestycyjnego-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze MałeModyfikacja dokumentu2020-01-31 15:17:10Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że decyzją odmowną nr IK.6733.10.2019 wydaną w dniu 31.01.2020r. zakończono post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przeds. inwestycyjnego-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze MałeModyfikacja dokumentu2020-01-31 15:16:50Mirosława Kubacka
Obwieszczenie o zawiadomieniu, że decyzją odmowną nr IK.6733.10.2019 wydaną w dniu 31.01.2020r. zakończono post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przeds. inwestycyjnego-budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej KAL3032, na działce nr 258/2 obręb 0004 Godziesze MałeModyfikacja dokumentu2020-01-31 15:15:29Mirosława Kubacka