Budownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne

Budownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne

Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4
(składanie wniosków: pok. 7, I piętro)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4
(składanie wniosków: pok. 7, I piętro)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Godziesze Wielkie - zmina studium 2010 rok