Drogownictwo

 

(składanie wniosków: pok. 11, I piętro)

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

 

Wniosek o wydanie zgody na lokjalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej

 

Oświadczenie