Ewidencja Działalności Gospodarczej

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4
(składanie wniosków: pok. 4, parter)

 

Wniosek do CEIDG dostepny na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż /podawanie /  napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż / podawanie / napojów alkoholowych na czas określony od ............ do ............

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na czas okreslony od ..... do .....

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż / podawanie / napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć