Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4
(składanie wniosków: pok. 10, I piętro)

 

 

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

  **********************************************************************

 

Uchwała nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz stawki opłaty abonamentowej na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała nr XXVII/146/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości opłat za 1m3 nieczystości ciekłych dowożonych do gminnej oczyszczalni ścieków Gminy Godziesze Wielkie.

 

 

  

Uchwała nr XXVII/86/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1 m3 na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz opłaty abonamentowej na obszarze Gminy Godziesze Wielkie od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.

Uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Godziesze Wielkie od 1 marca 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.

 

  

Uchwała  nr VII/38/2011 Rady Gminy Godziesze Wielkie  z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę o zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłaty abonamentowej w Gminie Godziesze Wielkie.

 

Uchwała nr XXXI158/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie taryfy za 1m3 na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowej na obszarze Gminy Godziesze Wielkie od 1 marca 2010 roku do 28 lutego 2011 roku

 

Uchwała nr XXIV/129/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłaty abonamentowej w Gminie Godziesze Wielkie

 

Uchwała nr XIV/67/2008 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za 1m3 na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz opłaty abonamentowej.

 

Zarządzenie Nr 153/2013 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31.01.2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Zarządzenie Nr 128/2012 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05.10.2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże oraz grunty stanowiące własność gminy

 

Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, garaże oraz grunty stanowiące własność gminy.