Gospodarka Nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4
(składanie wniosków: pok. 11, I piętro)

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku