Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

ROK 2020


Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z klauzulą rodo

 

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew

 

 

 

ROK 2015 , 2016 , 2017, 2018 , 2019

Wniosek o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Godziesze Wielkie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Załacznik do wniosku - oświadczenie

Załącznik do wniosku - informacja o otrzymanej pomocy de minimis

 

 

Uchwała nr  III/14/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Wniosek o pozwolenie na wycinke drzew

Zgłoszenie dla osoby fizycznej będącej właścicielem działki, dokonującej  wycinki na cele nie związane z działalnością gospodarczą (od 17 czerwca 2017 roku)

 

Zmiany dotyczące wycinki drzew 2016 rok

Zmiany dotyczące wycinki drzew

 *******************************************************************************************************

 

Zarządzenie Nr2/2007 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochorny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Godzieszach Wielkich dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie inwestujących w przydomowe oczyszczalnie ścieków".

Regulamin przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Godzieszach Wielkich dla mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie inwestujących w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wniosek o przyznanie dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Godzieszach Wielkich

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z 1 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Godziesze Wielkie".

Regulamin dofinansowania poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Wniosek o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Godziesze Wielkie na lata 2012-2032