Deklaracje i infromacje obowiązujące od 01 lipca 2019 roku

 

Uwaga!

 

Od dnia 1 lipca 2019 roku obowiązują nowe wzory formularzy informacji oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracja na podatek od nieruchomości określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r., w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104),

Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami:

DN1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN2 - załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IN1  - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN1 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN2 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN3 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

2) Informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126).

DL1 - Deklaracja na podatek leśny

ZDL1 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL2 - załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IL1 - Informacja o lasach

ZIL1 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL2 – załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL3 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

3) Informacja o gruntach oraz deklaracja na podatek rolny określone przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105)

 

DR1 - Deklaracja na podatek rolny

ZDR1 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR2 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IR1 - Informacja o gruntach

ZIR1 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR2 - załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR3 - załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

           Do składania deklaracji z tytułu, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się formularze dotychczasowe. Ponadto od dnia 1 lipca 2019 roku deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny lub leśny mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.