Deklaracje i informacje obowiązujące do 30 czerwca 2019 roku

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w zakresie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Informacja o gruntach w zakresie podatku rolnego

Deklaracja na podatek leśny

Informacja o lasach w zakresie podatku leśnego